Välkommen till Göran Mossbergs hemsida !

- Karlshamn - Blekinge -


Egna foton från vackra Blekinge (främst från naturen och skärgården)

Allmänt om fotografering med främst digital kompaktkamera

Expeditioner till mer eller mindre ovanliga mål i främst Blekinge men också utanför

RADAR: I praktiken, Civila/militära radarstationer i Blekinge, Månen/solen, Telekrig, Farlighet, ..etc

Båt i Blekinge

Vänlighet i vardagen

Etik och moral i praktiken

"Alla måste dö"

Några länkar

Kontakt: web.gmo.se
OBS ! Byt punkten före "gmo" till @ (detta för att undvika skräp-e-post).